4.  คลิกเข้าเปิดโปรแกรมแล้วมีข้อความให้เลือก Run และ Cancel

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

4.  คลิกเข้าเปิดโปรแกรมแล้วมีข้อความให้เลือก Run และ Cancel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Sc_Warnning

 

วิธีแก้ไข        

ไปที่ Start / Run  พิมพ์ GPEDIT.MSC เลือก OK.

·User Configuation / Administrator Templates

·Windows Components / Attachment Manager

·Inclusion list for low file types

·Enables แล้วใส่ .exe ในกรอบสีขาวด้านล่าง แล้วเลือก Apply และ Ok