4. ทำสินค้าชุด ธรรมดาแล้วนำไปเปิดบิลขาย โปรแกรมลงบัญชีให้เป็นรายได้ค่าบริการ ทั้งทั้งที่ สินค้าที่เป็นตัวประกอบก็มีสินค้า stock แล้วที่กลุ่มบัญชีก็ผูกบัญชีสินเค้าไว้กับ บัญชีสินค้าสำเร็จรูป

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าชุดธรรมดา/พิเศษ >

4. ทำสินค้าชุด ธรรมดาแล้วนำไปเปิดบิลขาย โปรแกรมลงบัญชีให้เป็นรายได้ค่าบริการ ทั้งทั้งที่ สินค้าที่เป็นตัวประกอบก็มีสินค้า stock แล้วที่กลุ่มบัญชีก็ผูกบัญชีสินเค้าไว้กับ บัญชีสินค้าสำเร็จรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ        เนื่องจากว่าตัวประกอบทุกตัวไม่มีการใส่ราคาขายไว้ (ราคาขายเป็น 0) แล้วมีตัวประกอบอยู่ตัวนึง ที่เป็นสินเค้าบริการ (สินค้าบริการตัวนี้ผูกกับบัญชีรายได้ค่าบริการไว้    โปรแกรมเลยลงบัญชีเป็นรายได้ค่าบริการอย่างเดียว ทั้งทั้งที่ควรจะลงเป็น สินค้า กับรายได้ค่าบริการ

 

วิธีแก้ไข        ใส่ราคาขายที่ตัวลูก หรือ ลบสินค้าบริการตัวนั้นทิ้ง