4.  ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี RE ให้โชว์เช็คด้านล่าง 3 ใบ ตัวแปร BNKCOD แสดงชื่อธนาคารไม่เต็ม

Navigation:  ระบบการเงิน > การพิมพ์ในรับชำระหนี้ >

4.  ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี RE ให้โชว์เช็คด้านล่าง 3 ใบ ตัวแปร BNKCOD แสดงชื่อธนาคารไม่เต็ม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แก้ฟอร์มใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี RE ให้โชว์เช็คด้านล่าง 3 ใบ ตัวแปร BNKCOD แสดงชื่อเต็มธนาคาร โดยเขียนตัวแปรเป็นแบบนี้ BNKCOD=@p_istab( BKTRN->BNKCOD, 01, 1, 0)

 - กรณีที่ชำระเป็นเช็คอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น 1  ใบ 2 ใบ หรือ 3 ใบ ก็ตาม จะขึ้นให้ปกติ

 - กรณีที่มีการชำระเป็นเช็ค และ มีชำระเป็นเงินโอนด้วย ชื่อเต็มธนาคาร จะไม่โชว์ขึ้นมาให้

วิธีแก้ไข  ให้เขียนตัวแปรเป็นแบบนี้ค่ะ BNKCOD=@p_istab( BKTRN->BNKCOD, 01, 1, 49)

เท่านั้นถึงจะโชว์ให้ สาเหตุไม่ทราบว่าเป็นที่อะไร แต่ถ้าให้โชว์ชื่อย่อไทย หรือเป็นรหัส ออกให้ปกตินะคะ