4.  เมนูรับเงินมัดจำ ออกเป็น 2 เมนู โดยผูกกับบัญชี รายได้รับล่วงหน้า แต่ละตัว  ลูกค้าเป็นเวอร์ชั่น 1.0   ดึงเงินมัดจำมาตัดที่หน้ารับชำระหนี้  ต้องการให้ ล้างบัญชีรายได้รับล่วงหน้า ทั้ง 2 ตัวที่ตั้ง  โปรแกรมจะมอง บัญชีรายได้รับล่วงหน้าที่ เมนู เริ่ม ระบบ 5.2 บัญชีเดียว

Navigation:  ระบบขาย > รับเงินมัดจำ >

4.  เมนูรับเงินมัดจำ ออกเป็น 2 เมนู โดยผูกกับบัญชี รายได้รับล่วงหน้า แต่ละตัว  ลูกค้าเป็นเวอร์ชั่น 1.0   ดึงเงินมัดจำมาตัดที่หน้ารับชำระหนี้  ต้องการให้ ล้างบัญชีรายได้รับล่วงหน้า ทั้ง 2 ตัวที่ตั้ง  โปรแกรมจะมอง บัญชีรายได้รับล่วงหน้าที่ เมนู เริ่ม ระบบ 5.2 บัญชีเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข

1.  ไปที่เริ่มระบบ 1. 4. 2. วิธีการรับชำระหนี้ โดยผูกบัญเงินมัดจำ ทั้ง 2 บัญชีตามเมนูเงินมัดจำที่แยก

2.  ทำรับชำระหนี้ให้ดึงเงินมัดจำทั้ง 2 ใบ ขึ้นมา

3. กด F7 เลือกบัญชีเงินมัดจำ รายการแรก ( ที่เป็นบัญชีที่กำหนดในเริ่มระบบ 5.2 ) โดยใส่ยอดเงินติดลบ แล้ว เลือกรายการที่ 2   ใส่ตัวเลขบวก

 

re-ai-win