492-493. ลูกค้าสงสัยว่า รายงาน 492 กับ 493 ทำไมถึงไม่เท่ากัน ทั้งๆที่ตอนเรียกดูกำหนดขอบเขตในการเรียกดูเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วตามโปรแกรมรายงานทั้ง 2 ตัวนี้ต้องเท่ากัน แต่เวลาเรียกดูรายงาน 492 จะตกแค่คอลัมภ์เดียวให้ดูยอดมูลค่ารวมเท่ากัน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 9.  สินค้าไม่เคลื่อนไหว >

492-493. ลูกค้าสงสัยว่า รายงาน 492 กับ 493 ทำไมถึงไม่เท่ากัน ทั้งๆที่ตอนเรียกดูกำหนดขอบเขตในการเรียกดูเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วตามโปรแกรมรายงานทั้ง 2 ตัวนี้ต้องเท่ากัน แต่เวลาเรียกดูรายงาน 492 จะตกแค่คอลัมภ์เดียวให้ดูยอดมูลค่ารวมเท่ากัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เพราะในรายงาน 493 แจกแจงคลัง สินค้าแต่ละคลังอาจจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน เลยตกช่วงไม่เท่ากัน แต่ถ้าเอายอดรวมกันทุกช่องเลย ถึงจะเท่ากันรายงาน 492 ค่ะ