48. เปิดบิลขายหักมัดจำ เป็นประเภท 1 แต่จะให้ภาษีเกิดตอนเปิดขาย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

48. เปิดบิลขายหักมัดจำ เป็นประเภท 1 แต่จะให้ภาษีเกิดตอนเปิดขาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

AI ประเภทราคาเป็น 1 (รวม vat) ด้านล่างใส่ 0%  ยอดเงิน 23,400

HS ประเภทราคาเป็น 1(รวม vat)  ด้านล่างใส่ 0%

รายการสินค้าที่ 1    21,135       ใส่ช่อง V=0

รายการสินค้าที่ 2     2,265        ใส่ช่อง V=1

 

ai-iv-01

 

การบันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต  รายได้รับล่วงหน้า        21,869.16

เครดิต รายได้อื่นๆ                        21,720.98

ภาษีขาย                           148.18

การบันทึกบัญชีผิด เนื่องจาก  ต้องหัก รายได้รับล่วงหน้า 23,400  เพราะตอนลง AI เครดิตไว้เป็น 23,400

 

ai-iv-02

 

ต่อมา ลูกค้าแก้ AI ประเภทราคาเป็น 2  HS  ก็แก้ เป็น 2 เหมือนกัน ได้ผลดังนี้

 

เดบิท        เงินสด                                      148.18        

รายได้รับล่วงหน้า               23,400

เครดิต รายได้อื่นๆ                                  23,400

ภาษีขาย                                   148.18

ทุกอย่างถูกหมดค่ะ ยกเว้น  เงินสด ไม่ควรขึ้นมา กับ ยอดรายได้อื่นๆ  ผิดค่ะ

 

ai-iv-03

 

วิธีแก้ไข        

1.ประเภทราคา ต้องเป็น 2

2.ราคาของสินค้า ต้องเป็นก่อน vat  (2,665*100/107)=2,116.82

3.หัก AI ด้านล่างใส่เต็มได้เลย

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใส่ 0% แล้วใส่ยอด vat 148.18

การบันทึกบัญชี

เดบิต  รายได้รับล่วงหน้า 23,400

เครดิต  รายได้อื่นๆ                23,251.82

ภาษีขาย                  148.18