46. ลูกค้ามีการสร้าง USER ผู้ใช้งานระบบขึ้นมา โดยได้อนุญาตให้ใช้งานที่เมนู ก/ง11 (ใบวางบิล) และได้ระบุการอ่าน เพิ่ม แก้ไข ฯลฯ เป็น Y ทั้งหมด แต่พอมาคีย์ใบวางบิล ในช่องหมายเหตุ ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดได้ ขึ้นเป็นสีเทา เพราะเหตุใด

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

46. ลูกค้ามีการสร้าง USER ผู้ใช้งานระบบขึ้นมา โดยได้อนุญาตให้ใช้งานที่เมนู ก/ง11 (ใบวางบิล) และได้ระบุการอ่าน เพิ่ม แก้ไข ฯลฯ เป็น Y ทั้งหมด แต่พอมาคีย์ใบวางบิล ในช่องหมายเหตุ ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดได้ ขึ้นเป็นสีเทา เพราะเหตุใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ในการสร้าง USER ต้องเพิ่มเมนู เริ่ม 9 เข้าไปด้วย เนื่องจากในช่องหมายเหตุของใบวางบิลนี้ ดึงข้อมูลมาจาก  เริ่มระบบ ข้อ 9 รายการข้อความ