46.  กดปุ่ม Note คลิกแว่นขยายด้านขวามือ เลือกรายการซึ่งกำหนดเป็นเครื่องหมายจุด . ไว้ จากนั้นกดปุ่ม Insert แล้วเคาะวรรคปกติเวอร์ชั่นดอส ตำแหน่งจุดจะอยู่ที่เดิม แต่เวอร์ชั่นวิน จุดจะเลื่อนไปเรื่อยๆ

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

46.  กดปุ่ม Note คลิกแว่นขยายด้านขวามือ เลือกรายการซึ่งกำหนดเป็นเครื่องหมายจุด . ไว้ จากนั้นกดปุ่ม Insert แล้วเคาะวรรคปกติเวอร์ชั่นดอส ตำแหน่งจุดจะอยู่ที่เดิม แต่เวอร์ชั่นวิน จุดจะเลื่อนไปเรื่อยๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เวอร์ชั่นวินมีความละเอียดของจอมากกว่าดอส จึงทำให้ดูเหมือนตัวจุดเลื่อนออกไปแต่จริงๆ มันก็อยู่ตำแหน่งเดิม