45. ต้องการเข้าไปเปลี่ยนรหัสสินค้าที่เมนู สินค้าข้อที่ 2 พอกด ปุ่ม old->new ฟ้องว่าต้องการอนุมัติ ระดับ 9 ทั้งๆ ที่ user นี้เป็นระดับ 9 อยู่แล้ว

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

45. ต้องการเข้าไปเปลี่ยนรหัสสินค้าที่เมนู สินค้าข้อที่ 2 พอกด ปุ่ม old->new ฟ้องว่าต้องการอนุมัติ ระดับ 9 ทั้งๆ ที่ user นี้เป็นระดับ 9 อยู่แล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากว่า ผู้ใช้ระดับ 9 รายนี้ ในระบบความปลอดภัย เมนูสินค้าข้อ 2 set ช่องรับรอง เป็น N