44. เอกสาร IV ลูกค้าต้องการใส่หมายใต้บิล และใส่หมายเหตุใต้สินค้า แต่ในหน้าจอ IV ปุ่ม Note กลับเป็นสีเทาๆ ไม่สามารถกดเข้าไปได้ เป็นเฉพาะบางบิล  

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

44. เอกสาร IV ลูกค้าต้องการใส่หมายใต้บิล และใส่หมายเหตุใต้สินค้า แต่ในหน้าจอ IV ปุ่ม Note กลับเป็นสีเทาๆ ไม่สามารถกดเข้าไปได้ เป็นเฉพาะบางบิล  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากลูกค้ามีการรับรองเอกสารตัวนั้นไปแล้ว แต่ลูกค้าสงสัยว่า รับรองเอกสารไปแล้ว แต่ทำไม ยัง สามารถกดแก้ไขเอกสารได้ ตรวจสอบแล้วพบว่า ที่หน้าจอเริ่มระบบ ข้อ 1 , ข้อ 2 เรื่องทั่วไป ตรงหัวข้อย่อยที่ 5 รับรองเอกสารต้องขออนุมัติระดับ ลูกค้าปล่อยเป็นว่างๆ ไว้ค่ะ

 

วิธีแก้ไข  ถ้าไม่ต้องการให้แก้ไขได้ต้องใส่ระดับอนุมัติด้วย