434.  รายงานนี้จะเอาคอลัมน์ซื้อ –  คอลัมน์ส่งคืน  แล้วยอดที่ได้ไม่เท่ากับรายงาน 86x  ที่เป็นยอดซื้อสุทธิของแต่ละงวด ซึ่งยอดซื้อในรายงานนี้จะเอายอดซื้อ -  ส่งคืนมา

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 4.  รายละเอียดสินค้า >

434.  รายงานนี้จะเอาคอลัมน์ซื้อ –  คอลัมน์ส่งคืน  แล้วยอดที่ได้ไม่เท่ากับรายงาน 86x  ที่เป็นยอดซื้อสุทธิของแต่ละงวด ซึ่งยอดซื้อในรายงานนี้จะเอายอดซื้อ -  ส่งคืนมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

     

สาเหตุ

เกิดจากมีการเปิดใบลดหนี้/ส่ง (GR) โดยไม่อ้าง RR ซึ่งรายงาน 434 จะใช้ราคาทุนตามล๊อตรับเข้า หรือ เหมือนกับการตัดขาย ส่วนในรายงาน 86x เอาตัวเลขมูลค่าในใบลดหนี้/ส่งคืนมาออก จึงทำให้รายงาน  สองตัวนี้ยอดไม่เท่ากัน