434. พิมพ์รายงานเดือน 2 เหมือนเดิม แต่ครั้งแรกพิมพ์เดือน 2 ครั้งที่ 2 พิมพ์ขณะที่

ทำเอกสารเดือน 3 แล้ว ก็คำนวณสินค้าก่อนพิมพ์ทั้ง 2 ครั้ง แต่ยอดยกไปมูลค่าไม่เท่ากัน

 

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 3.  สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า >

434. พิมพ์รายงานเดือน 2 เหมือนเดิม แต่ครั้งแรกพิมพ์เดือน 2 ครั้งที่ 2 พิมพ์ขณะที่

ทำเอกสารเดือน 3 แล้ว ก็คำนวณสินค้าก่อนพิมพ์ทั้ง 2 ครั้ง แต่ยอดยกไปมูลค่าไม่เท่ากัน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

พิมพ์ครั้งแรก

 

re434-1

 

พิมพ์ครั้งที่ 2

 

re434-2

 

สาเหตุ

เพราะมีการทำลดหนี้อย่างเดียว (ด้านส่ง GR )แบบข้ามเดือน โดยอ้างถึงบิลซื้อซึ่งบิลซื้อที่อ้างมีการขาย อาจจะ

ขายหมดทั้งล๊อตหรือบางส่วนก็ตาม รวมถึงการจ่ายออกด้วย เพราะจาก 2 รายงานที่เห็นจะเห็นได้ว่ายอดที่มี

ผลคือยอดในคอลัมน์ขายที่เปลี่ยนไป เพราะต้นทุนขายลดลง ยอดยกไปจึ่งมากขึ้น หรือถ้าเป็นการจ่าย ก็จะ

มีผลกับคอลัมน์จ่าย