ดูรายงาน สินค้าคงเหลือ พบว่ามูลค่าสินค้าติดลบ จำนวนมี คำนวนทุกอย่างแล้วไม่หาย

- ลองดูรายงานการเคลื่อนไหว ไม่เจอรายการที่ทำให้ติดลบ

- ดูที่เมนูสินค้า 7.3 เจอ TK 1 ใบ เป็นการปรับเพิ่ม แต่มูลค่ากลับติดลบ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

ดูรายงาน สินค้าคงเหลือ พบว่ามูลค่าสินค้าติดลบ จำนวนมี คำนวนทุกอย่างแล้วไม่หาย

- ลองดูรายงานการเคลื่อนไหว ไม่เจอรายการที่ทำให้ติดลบ

- ดูที่เมนูสินค้า 7.3 เจอ TK 1 ใบ เป็นการปรับเพิ่ม แต่มูลค่ากลับติดลบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เป็นการดึงต้นทุนจาก ราคาซื้อล่าสุดในหน้ารายละเอียดสินค้าข้อ 2 ซึ่งราคาซื้อเป็น 163  แต่มีส่วนลด 14,450.40

โปรแกรมจะเอาราคาซื้อ – ส่วนลด = -14,287.40 และเอาไปคิดเป็นต้นทุนเลย ซึ่งเป็นยอดไม่ถูกต้อง เพราะโปรแกรมไม่เก็บส่วนลด

เป็นต่อหน่วยให้ สอบถามพี่โปรแกรมเมอร์ แจ้งว่าโปรแกรมที่เขียนไว้จะทำงานถูกต้องเมื่อป้อนส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้เท่านั้น ถ้าป้อนเป็นจำนวนเงินบาทจะมีปัญหาในกรณีที่จำนวนซื้อมากกว่า 1 (เป็นอย่างที่พบอยู่)

 

วิธีแก้ไข  

1. ป้อนราคาทุนมาตรฐาน วิธีนี้ราคาอาจไม่เป็นไปตามต้นทุนจริง

2. ป้อนส่วนลดเป็น %  แต่ก็ยังมีปัญหาคือ

- จะไล่แก้รายการในอดีตกันไม่ไหว

- บางรายการพอคำนวณส่วนลดเป็น % อาจทำให้ยอดซื้อสุทธิไม่ตรงกับที่ต้องการ

3. ป้อนราคาในบิลซื้อเป็นราคาสุทธิ(หักส่วนลดแล้ว) ไปเลย วิธีนี้ถ้าเค้าไล่แก้เองไม่ไหว ก็คงต้องให้ส่งข้อมูลมาให้เราใช้ fox แก้ให้ แต่ปัญหาก็ยังอาจจะมี คือ

- บางรายการอาจหารออกมาเป็นราคา/หน่วยแล้วไม่ลงตัว ก็จะต้องเอาเศษที่เหลือไปหยอดลงช่องส่วนลดอีกอยู่ดี แต่ก็ยังได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยลง