42. ระบบสินค้าใช้วิธีตัดต้นทุนแยกตามคลัง มีการทำเอกสาร RL โอนย้ายระหว่างคลัง พอสั่งคำนวณ 74 แล้วขึ้นข้อความห้ามโอนสินค้าขณะสต๊อกสินค้าติดลบ

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

42. ระบบสินค้าใช้วิธีตัดต้นทุนแยกตามคลัง มีการทำเอกสาร RL โอนย้ายระหว่างคลัง พอสั่งคำนวณ 74 แล้วขึ้นข้อความห้ามโอนสินค้าขณะสต๊อกสินค้าติดลบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ตรวจสอบรายงานสต๊อกการ์ดพบว่าตอนทำการโอนย้ายระหว่างคลังจำนวนสินค้าถูกโอนออกถูกต้อง แต่มูลค่าสินค้ายังเหลืออยู่และขึ้นติดลบ

 

สาเหตุ ยอดยกมาของสินค้าไม่ถูกต้อง

 

วิธีแก้ไข ให้ทำการแก้ไขยอดยกมาให้ถูกต้องก่อนแล้วทำการคำนวณสินค้าอีกครั้ง