426. พิมพ์รายงานนี้ ปรากฎว่าโปรแกรมไม่รวม ยอดคงเหลือในแต่ละหมวด

ให้และยอดรวมทั้งสิ้นด้วย   ทั้งที่พิมพ์จากต้นฉบับ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

426. พิมพ์รายงานนี้ ปรากฎว่าโปรแกรมไม่รวม ยอดคงเหลือในแต่ละหมวด

ให้และยอดรวมทั้งสิ้นด้วย   ทั้งที่พิมพ์จากต้นฉบับ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ      เพราะในการกำหนดขอบเขตรายงานในรายงาน 421 บรรทัดพิมพ์เฉพาะคลังที่ติดลบ ติ๊กถูกไว้ ซึ่งจะมีผลกับรายงาน 426 ด้วย

 

วิธีแก้ไข ไปที่รายงาน 421  เอาติ๊กถูกออก แล้วสั่งพิมพ์อะไรก็ได้ 1 ครั้ง แล้วกลับมาพิมพ์ที่ รายงาน 426 เหมือนเดิม ก็จะได้ยอดคงเหลือแต่ละหมวดและยอดรวมทั้งสิ้นให้