41.บันทึกบัญชีแบบ Periodic   เอกสารที่เดินรายการ มีการใส่แผนกไว้ทุกใบ  เวลาไปที่เมนูบัญชีข้อ 5  เลขที่บัญชีสินค้า ก็จะแยกแผนกให้  ลูกค้าไม่ต้องการให้แยกแผนก และไม่ต้องการแก้ไขเอกสารที่เดินรายการไปแล้ว

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

41.บันทึกบัญชีแบบ Periodic   เอกสารที่เดินรายการ มีการใส่แผนกไว้ทุกใบ  เวลาไปที่เมนูบัญชีข้อ 5  เลขที่บัญชีสินค้า ก็จะแยกแผนกให้  ลูกค้าไม่ต้องการให้แยกแผนก และไม่ต้องการแก้ไขเอกสารที่เดินรายการไปแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข

1.ให้ไปที่เริ่มระบบ  กำหนดตารางข้อมูล คลังสินค้า  ทุกบรรทัด ให้ลบแผนกออก

2.ไปที่เมนูบัญชีข้อ 5  ให้ลบของเก่าทั้งหมดที่มีอยู่ออก ก่อน  แล้วคำนวณใหม่  หน้าจอนี้ก็จะรวมยอดให้