ลูกค้าดูรายงานเปรียบกันระหว่าง รายงาน 417 เทียบกับ 427 ปรากฏว่ายอดไม่เท่ากัน แต่ดูรายงาน 415 เทียบกับ 427 กับเท่ากัน

 

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 4.  รายละเอียดสินค้า >

ลูกค้าดูรายงานเปรียบกันระหว่าง รายงาน 417 เทียบกับ 427 ปรากฏว่ายอดไม่เท่ากัน แต่ดูรายงาน 415 เทียบกับ 427 กับเท่ากัน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

รายงาน 415 จะมีช่องให้ติ๊ก พิมพ์รายการไม่เคลื่อนไหว แต่ รายงาน 417 ไม่มีช่องนี้ให้ติ๊กครับ