415. ดูรายงานต๊อกการ์ด มียอดสินค้าคงเหลือ แต่ไม่มีราคาต่อหน่วยและจำนวนเงินขึ้นให้ และรายการที่จ่ายออก โปรแกรมก็คำนวณให้ผิด 52,000*0.016=816 กดF6แล้ว คำนวณใหม่แล้ว ยอดก็ไม่ถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 1.  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ >

415. ดูรายงานต๊อกการ์ด มียอดสินค้าคงเหลือ แต่ไม่มีราคาต่อหน่วยและจำนวนเงินขึ้นให้ และรายการที่จ่ายออก โปรแกรมก็คำนวณให้ผิด 52,000*0.016=816 กดF6แล้ว คำนวณใหม่แล้ว ยอดก็ไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

411-01

 

สาเหตุ เป็นเพราะในเมนูเริ่มระบบ 1.3.1 ข้อ5 ทศนิยมของราคาสินค้า ลูกค้าใช้ทศนิยม3ตำแหน่ง ทำให้เวลาคำนวณตำแหน่งที่น้อยกว่า5โปรแกรมก็จะไม่ปัดให้ ทำให้ยอดคงเหลือนั้นเป็น0  และอาจเคยใช้ทศนิยม4ตำแหน่ง แล้วหลังจากนั้นมาเปลี่ยนทีหลัง จึงเกิดปัญหานี้ค่ะ

 

วิธีแก้ไข ไปเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม4ตำแหน่ง แล้วคำนวณสินค้าใหม่ โปรแกรมก็จะคำนวณให้ถูกต้อง และราคาต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือก็จะแสดงให้        

 

411-02