411. รายงานจะเห็นจำนวนคงเหลือเป็นบวก แต่ราคาต่อหน่วยกับมูลค่ากับเป็นยอดติดลบ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 1.  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ >

411. รายงานจะเห็นจำนวนคงเหลือเป็นบวก แต่ราคาต่อหน่วยกับมูลค่ากับเป็นยอดติดลบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เกิดจากลูกค้าใช้วิธีการตัดต้นทุนไม่แยกตามคลัง แล้วลูกค้ามีการกำหนดคลังไว้หลายคลัง จากนั้นก็มีการทำเอกสาร TK ทำให้โปรแกรมมีการคำนวณต้นทุนในการขายผิด

 

เช่น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 / 4 /51 มียอดคงเหลืออยู่ 1 ชิ้นๆละ 100 บาทในคลัง 01 แล้วลูกค้ามีการเปิดบิลขายในคลัง 02 ด้วยจำนวน 1 ชิ้น แต่ในคลัง 02 นั้นยอดคงเหลือเป็น 0 ซึ่งโดยปกติโปรแกรมก็จะต้องไปมองต้นทุนในการขายจาก Lot รับเข้าที่อยู่ก่อนถ้ามีอยู่อาจจะอยู่ในคลังใหนก็แล้วแต่นะครับ แต่โปรแกรมไปมองต้นทุนการขายจาก Lot รับเข้าล่าสุดที่อยู่ด้านล่างสุดของคลังที่ขาย สมมุติว่าราคารับเข้า Lot นั้น 150 ก็เลยทำให้การขายของในบิลนั้นจะตัดจ่ายด้วยราคา 150 ทำให้ต้นทุนการตัดจ่ายมากกว่ามูลค่าคงเหลือเลยทำให้ต้นทุนบางช่วงจะติดลบด้วยมูลค่า

 

วิธีแก้ไข  เป็นที่โปรแกรมครับให้ส่งแผ่นมาอัพเดท ตาม F1 ใน S/N