40.  เปิด IV โดยอ้างใบสั่งขาย SO ในหน้าจอที่ให้เลือกรายการสินค้าใน SO ลูกค้าต้องการที่จะค้นหา รหัสสินค้า ที่หน้าจอสังเกตุได้ว่าจะมีสามเหลี่ยมขึ้นอยู่ที่ช่อง NO. ค้นหาได้แค่ลำดับเท่านั้น เลือกค้นหาตามรหัสสินค้าไม่ได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

40.  เปิด IV โดยอ้างใบสั่งขาย SO ในหน้าจอที่ให้เลือกรายการสินค้าใน SO ลูกค้าต้องการที่จะค้นหา รหัสสินค้า ที่หน้าจอสังเกตุได้ว่าจะมีสามเหลี่ยมขึ้นอยู่ที่ช่อง NO. ค้นหาได้แค่ลำดับเท่านั้น เลือกค้นหาตามรหัสสินค้าไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โดยวิธีการค้นหา ต้องกดเคาะวรรคภาษาอังกฤษ แล้วใส่ตัวเลข เช่นจะค้นหาลำดับที่ 5 เคาะวรรค 2 เคาะแล้วกดเลข 5  จะค้นหาลำดับที่ 20  เคาะวรรค 1 เคาะ

แล้วใส่ 20 ลงไป