40. ลูกค้าบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันจ่าย เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว กด save จะมี popup ขึ้นมาให้คีย์รายละเอียดของภาษีซื้อ แต่ในช่องมูลค่าสินค้ากลับแสดงเป็น  0  ซึ่งลูกค้าต้องการให้ช่องมูลค่าสินค้าแสดงตามจำนวนที่ลูกค้าคีย์เข้าไป

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

40. ลูกค้าบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันจ่าย เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว กด save จะมี popup ขึ้นมาให้คีย์รายละเอียดของภาษีซื้อ แต่ในช่องมูลค่าสินค้ากลับแสดงเป็น  0  ซึ่งลูกค้าต้องการให้ช่องมูลค่าสินค้าแสดงตามจำนวนที่ลูกค้าคีย์เข้าไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   

gl-vat

 

สาเหตุ  ลูกค้ากำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ เมนูเริ่มระบบ 1.2  กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0.00 %

 

gl-vat-2

 

วิธีแก้ไข ให้ใส่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7.00 % ก็จะได้คะ