40. พิมพ์งบการเงินที่เมนู บัญชีข้อที่ 9  แล้วต้องการเลือกจำนวนบรรทัดต่อหน้า ก็คือกด รูปปริ้นเตอร์ แล้วระบุช่องจำนวนบรรทัด/ หน้าลงไป แล้ว พอสั่งพิมพ์ โปรแกรมไม่มีการปรับบรรทัดต่อหน้าให้ตามที่เลือก

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

40. พิมพ์งบการเงินที่เมนู บัญชีข้อที่ 9  แล้วต้องการเลือกจำนวนบรรทัดต่อหน้า ก็คือกด รูปปริ้นเตอร์ แล้วระบุช่องจำนวนบรรทัด/ หน้าลงไป แล้ว พอสั่งพิมพ์ โปรแกรมไม่มีการปรับบรรทัดต่อหน้าให้ตามที่เลือก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เพราะลูกค้ามีการไปใส่ คำสั่งการพิมพ์ ไว้เป็น Line=40     โปรแกรมจะมามองช่องนี้ก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเลือกตอนสั่งพิมพ์เป็นเท่าไหร่ก็ตาม โปรแกรมจะออก 40 ต่อหน้าตลอด