4.  เปิดบิลซื้อสินค้าบริการเป็นเกณฑ์เงินสด เวลาทำจ่ายชำระหนี้ ตรง VAT ไม่ได้ใส่ตัวเลข ต่อมา มาแก้ใน Ctrl+F7 ตรงๆ โปรแกรมยอมให้แก้ แต่เวลา SAVE กลับมาเป็นเหมือนเดิม

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

4.  เปิดบิลซื้อสินค้าบริการเป็นเกณฑ์เงินสด เวลาทำจ่ายชำระหนี้ ตรง VAT ไม่ได้ใส่ตัวเลข ต่อมา มาแก้ใน Ctrl+F7 ตรงๆ โปรแกรมยอมให้แก้ แต่เวลา SAVE กลับมาเป็นเหมือนเดิม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  เป็นที่โปรแกรมห้ามแก้ไขวิธีนี้

วิธีแก้ไข ต้อง F8, Alt+D ลบก่อน แล้วค่อยกรอกเข้าไปใหม่