39. ลูกค้าบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไป (JV) ตอนที่เลือกรายการที่เดบิต/เครดิต กดแว่นขยายที่ช่องเลขที่บัญชีเพิ่อจะเลือกเลขที่บัญชี  แต่คอลัมน์เลขที่บัญชีเป็นว่างๆ ทั้งคอลัมน์ ส่วนช่องอื่นๆ มีข้อมูลขึ้นตามปกติ

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

39. ลูกค้าบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไป (JV) ตอนที่เลือกรายการที่เดบิต/เครดิต กดแว่นขยายที่ช่องเลขที่บัญชีเพิ่อจะเลือกเลขที่บัญชี  แต่คอลัมน์เลขที่บัญชีเป็นว่างๆ ทั้งคอลัมน์ ส่วนช่องอื่นๆ มีข้อมูลขึ้นตามปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

gl-jv

 

สาเหตุ ที่เมนูเริ่มระบบ -> 1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ -> 7.ระบบบัญชี ->ข้อ 1.รูปแบบรหัสบัญชี ช่องนี้เป็นว่างๆอยู่

 

วิธีแก้ไข  ในช่องรูปแบบรหัสบัญชี  ต้องกำหนดรูปแบบรหัสบัญชีให้ตรงกับผังบัญชีที่สร้างไว้ด้วยค่ะ