38. รหัสสินค้าเดียวกัน เลือกไม่ตัดต้นทุนแยกตามคลัง เวลาตรวจสอบยอดยกมา[F6] แจ้ง "ยอดยกมาถูกต้อง " แต่พอเปลี่ยนเป็นต้นทุนแยกตามคลัง กับแจ้ง "ยอดยกมาของคลัง '01' ไม่เท่ากับล๊อตสินค้า "

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

38. รหัสสินค้าเดียวกัน เลือกไม่ตัดต้นทุนแยกตามคลัง เวลาตรวจสอบยอดยกมา[F6] แจ้ง "ยอดยกมาถูกต้อง " แต่พอเปลี่ยนเป็นต้นทุนแยกตามคลัง กับแจ้ง "ยอดยกมาของคลัง '01' ไม่เท่ากับล๊อตสินค้า "

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ไม่ต้นทุนแยกตามคลัง

stkbef_noloc

 

ตัดต้นทุนแยกตามคลัง

stkbef_loc

 

สาเหตุ  กรณีไม่ตัดต้นทุนแยกตามคลัง เวลาตรวจสอบยอดยกมาโปรแกรมจะเช็คล๊อต

กับคลังสินค้าและส่วนบนที่เป็นยอดยกมา แต่จะดูเป็นยอดรวมไม่ได้เช็คตามคลัง ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่ายอดรวมทั้ง 3 ส่วนเท่ากันหมด แต่พอเราเปลี่ยนให้ต้นทุนแยกตามคลัง โปรแกรมก็จะเช็คยอดแต่ละคลังด้วยก็จะเห็นว่ายอดไม่เท่ากัน ซึ่งถ้ามีหลายคลังควรเลือกตัดต้นทุนแยกตามคลังไว้ถึงจะถูกต้อง