38 . กำหนดเลขที่เอกสารซื้อเชื่อใหม่เป็น RX  ผูกช่อง Cr.เจ้าหนี้การค้า เป็นบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศไว้ แต่พอดึงไปทำการจ่ายชำระหนี้ใน PS บัญชี  Dr.ลงเป็นเจ้าหนี้การค้าให้ ไม่ลงเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศตามที่ผูกไว้จากตอนตั้งหนี้

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

38 . กำหนดเลขที่เอกสารซื้อเชื่อใหม่เป็น RX  ผูกช่อง Cr.เจ้าหนี้การค้า เป็นบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศไว้ แต่พอดึงไปทำการจ่ายชำระหนี้ใน PS บัญชี  Dr.ลงเป็นเจ้าหนี้การค้าให้ ไม่ลงเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศตามที่ผูกไว้จากตอนตั้งหนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะการลงบัญชีของ PS บัญชีด้าน Dr.เจ้าหนี้การค้าในเมนูกำหนดเลขที่เอกสารไม่ได้ระบุเลขที่บัญชีไว้ โปรแกรมจะไปมองเลขที่บัญชีจากรายละเอียดผู้จำหน่ายให้ ซึ่งรายละเอียดผู้จำหน่ายผูกเป็นเจ้าหนี้การค้าไว้

 

วิธีแก้ไข ต้องตั้งเลขที่เอกสารการจ่ายชำระหนี้ขึ้นมาใหม่สำหรับตัดกับเอกสารจากเมนู RX โดยเฉพาะ และไปกำหนดเลขที่บัญชีช่อง Dr.เจ้าหนี้การค้า เป็นบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศไว้ โปรแกรมจึงจะลงตัดบัญชีให้ถูกต้อง

**ควรตั้งเลขที่เอกสารการลดหนี้ส่งคืนไว้ด้วย (ถ้ามี) เพราะถ้าเลือกวิธีการจ่ายชำระหนี้เป็นเก็บไว้หักตอนจ่ายชำระหนี้ การลงบัญชีของเอกสารลดหนี้จะได้ตัดบัญชีเจ้าหนี้ถูกต้องเหมือนกัน