37. ยอดยกมากำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 215 ราคาต่อหน่วย 212.1327 มูลค่าคงเหลือ 45,608.53 แต่เวลาเบิกออกไป 1 ทำไมราคาต่อหน่วย เป็น 212.1300

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

37. ยอดยกมากำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 215 ราคาต่อหน่วย 212.1327 มูลค่าคงเหลือ 45,608.53 แต่เวลาเบิกออกไป 1 ทำไมราคาต่อหน่วย เป็น 212.1300

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โปรแกรมจะเอามูลค่าจ่าย/จำนวน นั่นคือ มันเอา 212.1327*1 ก่อน ได้เท่าไหร่ก็ตามปัดให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วนำมาหารด้วยจำนวนที่ตัดออก ยกตัวอย่างการตัดยอดสินค้าที่เป็นจำนวน 40 ตัว โปรแกรมเอา 40*212.1327= 8,485.3080 ปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็น 8,485.31 แล้วเอามาหารด้วย 40 ราคาต่อหน่วยจึงเป็น 212.1328 นั่นเอง