36. ต้องการแก้ไขงบการเงินที่มีอยู่โดยเพิ่มขึ้นอีก 1 คอลัมน์

เช่น เพิ่มคอลัมน์ ที่ 2 แต่คอลัมน์นี้ให้โชว์แค่หัวคอลัมน์ แต่ ตัวเลขของบัญชีต่างๆ ให้เป็น 0.00 ทั้งหมด

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

36. ต้องการแก้ไขงบการเงินที่มีอยู่โดยเพิ่มขึ้นอีก 1 คอลัมน์

เช่น เพิ่มคอลัมน์ ที่ 2 แต่คอลัมน์นี้ให้โชว์แค่หัวคอลัมน์ แต่ ตัวเลขของบัญชีต่างๆ ให้เป็น 0.00 ทั้งหมด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข  ช่องฟิวส์/สูตรของคอลัมน์ที่ 2 ให้ ใส่เป็น -  (ขีดกลาง)