36.  ในส่วนขอช่องใบสำคัญ กัน ช่องใบจ่าย ดึงมาจากไหน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 3.  รายงานเกี่ยวกับเช็ค > 6.  เช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค >

36.  ในส่วนขอช่องใบสำคัญ กัน ช่องใบจ่าย ดึงมาจากไหน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 1. ใบสำคัญ =  มาจากหน้าจอทะเบียนเช็ค ด้านล่างขวามือตรงช่องเลขที่ใบสำคัญ

· ถ้ากรอกที่ทะเบียนเช็คโดยตรงจะไม่ออกช่องนี้ให้

· ถ้ากรอกนอกเหนือจากทะเบียนเช็คโดยตรงออกให้หมด

 2. ใบจ่ายเงิน = มาจากหน้าจอทะเบียนเช็ค ในช่องตารางด้านล่าง