36. ทำการรับรองเอกสารที่เมนู รับชำระหนี้ RE หลังจากนั้น รูป icon รับรองจะเป็นตัวจางให้ แต่ ลูกค้าถามว่าทำไมในหน้าสมุดรายวันรับ รูป icon รับรองยังเป็น รูปที่สามารถคลิกได้ (แต่คลิกแล้วก็จะฟ้องเอกสารมาจากระบบอื่น)

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

36. ทำการรับรองเอกสารที่เมนู รับชำระหนี้ RE หลังจากนั้น รูป icon รับรองจะเป็นตัวจางให้ แต่ ลูกค้าถามว่าทำไมในหน้าสมุดรายวันรับ รูป icon รับรองยังเป็น รูปที่สามารถคลิกได้ (แต่คลิกแล้วก็จะฟ้องเอกสารมาจากระบบอื่น)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะ การรับรองจากหน้าบิลของโปรแกรมเช่น RR  IV และ  RE ในสมุดรายวันจะไม่ได้ถูกรับรองด้วย เพราะถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถเข้าไปแก้ไขในเอกสารนั้นๆ ได้

 

หมายเหตุ   แต่ในหน้าสมุดรายวัน ถ้าไปคลิก รับรองเอกสารเป็นช่วง ซึ่งเบื้องต้นเอกสารที่โชว์ขึ้นมาจะเป็น RV… - RV๙๙๙๙๙ นั้นหมายความว่าโปรแกรมตั้งใจให้รับรองเฉพาะเอกสารสมุดรายวัน แต่ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็น จากว่าง – ๙๙๙๙๙ หรือ จากว่าง – RV๙๙๙๙๙  ก็สามารถทำได้ ซึ่งโปรแกรมก็จะทำการรับรองเอกสารทั้งหมดในสมุดรายวันเล่มนั้นๆ ที่เรากำลังทำการรับรองอยู่ เช่น รับรองใน RV ก็จะมีผลกับเอกสารทั้งหมดในสมุดรายวันรับ เช่น RE , OI  และ  RV