35. ลูกค้ามีการกำหนดผังบัญชีช่องแผนกเป็น M เมื่อมีการมาคีย์รายการในรายวันทุกครั้งช่องแผนกจะข้ามไม่ได้  ตอนลูกค้าเพิ่มข้อมูลรายการเดบิตเครดิต เมื่อ enter ผ่านช่องแผนก จะมีแผนกขึ้นมาให้เลือก ลูกค้าเลื่อนลูกศรที่คีย์บอร์ดไปยังแผนกที่ต้องการแล้วกด enter กลับไม่มีแผนกที่เลือกโชว์ขึ้นมาในช่องแผนกให้ ซึ่งปกติแล้ว ถ้า enter เลือก จะต้องมีแผนกดังกล่าวขึ้นมาโชว์ให้

 

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

35. ลูกค้ามีการกำหนดผังบัญชีช่องแผนกเป็น M เมื่อมีการมาคีย์รายการในรายวันทุกครั้งช่องแผนกจะข้ามไม่ได้  ตอนลูกค้าเพิ่มข้อมูลรายการเดบิตเครดิต เมื่อ enter ผ่านช่องแผนก จะมีแผนกขึ้นมาให้เลือก ลูกค้าเลื่อนลูกศรที่คีย์บอร์ดไปยังแผนกที่ต้องการแล้วกด enter กลับไม่มีแผนกที่เลือกโชว์ขึ้นมาในช่องแผนกให้ ซึ่งปกติแล้ว ถ้า enter เลือก จะต้องมีแผนกดังกล่าวขึ้นมาโชว์ให้

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นที่โปรแกรม แก้ไขแล้วเมื่อวันที่ 7/2/54