35. กำหนดระบบความปลอดภัย ให้รหัสผู้ใช้เป็นระดับ 5 หรือ 9 และกำหนดสิทธิ์ให้เข้าเมนูซื้อ โดยตอบ Y ทุกช่อง แต่เมื่อบันทึก PO แล้วมาใน ช่องสถานที่ส่งของคลิกเพิ่มหรือแก้ไขไม่ได้ (เป็นตัวจางๆ)

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

35. กำหนดระบบความปลอดภัย ให้รหัสผู้ใช้เป็นระดับ 5 หรือ 9 และกำหนดสิทธิ์ให้เข้าเมนูซื้อ โดยตอบ Y ทุกช่อง แต่เมื่อบันทึก PO แล้วมาใน ช่องสถานที่ส่งของคลิกเพิ่มหรือแก้ไขไม่ได้ (เป็นตัวจางๆ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะไฟล์สถานที่ส่งของในระบบซื้อของโปรแกรมเก็บอยู่ไฟล์เดียวกับสถานที่ส่งของระบบขาย คือ ARSHIP

 

วิธีแก้ไข ต้องกำหนดสิทธิ์เพิ่มให้เข้าเมนูขาย 6. โดยตอบ Y ในช่อง อ่าน / เพิ่ม / แก้ไข ได้ด้วยจึงจะสามารถคลิกปุ่มเพิ่ม/แก้ไข ในช่องสถานที่ส่งของหน้าจอ PO ได้