34. ลูกค้าคีย์รายการในสมุดรายวันจ่ายโดยมีรายการดังนี้

PV5401/001

PV5401/002

PV5401/003

ลูกค้าเปิดมาแล้วทำไมไม่โชว์ใบสุดท้ายให้

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

34. ลูกค้าคีย์รายการในสมุดรายวันจ่ายโดยมีรายการดังนี้

PV5401/001

PV5401/002

PV5401/003

ลูกค้าเปิดมาแล้วทำไมไม่โชว์ใบสุดท้ายให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ถูกอยู่แล้วเฉพาะเอกสารสมุดรายวันจะโชว์ใบแรกเสมอไม่เหมือนกับระบบอื่น ๆ  (เป็นตั้งแต่ V.dos )