32. ลงบัญชีที่สมุดรายวันแล้วหาย  แต่แยกประเภทยังมีอยู่

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

32. ลงบัญชีที่สมุดรายวันแล้วหาย  แต่แยกประเภทยังมีอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ        มีการไปเปลี่ยนที่เมนูบัญชีข้อ 8 สร้างสมุดรายงาน เปลี่ยนตรงรหัสนำเป็นตัวอื่น ทำให้โปรแกรมหาเอกสารตัวเดิมไม่เจอ

 

วิธีแก้ไข        ทำการเปลี่ยนเป็นตัวเดิมแล้วสั่งคำนวณบัญชีข้อ A หรือ ส่งไฟล์ gljnl มาให้เราแก้ jnltyp ให้ถูกต้อง