32. ที่หน้าเอกสารขาย  ในบรรทัดรายการสินค้าทุกช่องว่างยกเว้น  ลำดับ และคลัง ยังแสดงอยู่ และไม่สามารถลบรายการนี้ออกได้  ปกติจะไปลบที่เมนูสินค้า 7.3 แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นรหัสสินค้าอะไรจึงทำไม่ได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

32. ที่หน้าเอกสารขาย  ในบรรทัดรายการสินค้าทุกช่องว่างยกเว้น  ลำดับ และคลัง ยังแสดงอยู่ และไม่สามารถลบรายการนี้ออกได้  ปกติจะไปลบที่เมนูสินค้า 7.3 แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นรหัสสินค้าอะไรจึงทำไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  คลิกขวารายการที่มีปัญหาเลือก แก้ไขข้อมูล เคอร์เซอร์จะอยู่ในช่องรายการสินค้าก็คลิกเม้าท์ไปที่ช่องรหัสสินค้า

และเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการลงไปได้เลย หรือ ส่งไฟล์ STCRD.DBF มาให้ทางเราลบออกให้