32. ลบทรัพย์สิน ทั้งที่มีการล็อคงวดได้หรือไม่

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

32. ลบทรัพย์สิน ทั้งที่มีการล็อคงวดได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ปกติแล้วถ้าเรามีการแก้ไขรายการทรัพย์สิน ขณะที่มีการล๊อคงวดไว้ โปรแกรมจะฟ้องเตือนตอนกดปุ่ม Recall F/A แต่ถ้ากรณี “ลบ” รายการทรัพย์สินนั้นทั้งตัวไปเลย โปรแกรมจะไม่เตือน และในรายวัน บัญชีค่าเสื่อมก็จะลดลงโดยอัตโนมัติ  ซึ่งตรงนี้ทางโปรแกรมเมอร์ไม่สามารถแก้ไขได้ ลูกค้าจึงต้องระมัดระวังเอง