32. เวลาเข้ารายวันเล่มใดก็แล้วแต่ ปกติเวลาย่อหน้าจอลง (minimize) จะเห็นเป็นอักษรนำของเอกสารนั้นๆ เช่น PV, JV แต่ของลูกค้าไม่มีอะไรเลยเป็นว่าง ๆ

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

32. เวลาเข้ารายวันเล่มใดก็แล้วแต่ ปกติเวลาย่อหน้าจอลง (minimize) จะเห็นเป็นอักษรนำของเอกสารนั้นๆ เช่น PV, JV แต่ของลูกค้าไม่มีอะไรเลยเป็นว่าง ๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

menu-exp

                                                                                                                         

สาเหตุ เป็นที่ความละเอียดสำหรับ icon ที่ Windows        เซทมาให้ ซึ่งอาจต้องลง Windows ใหม่ (พี่เอี๊ยะแจ้งแบบนั้น แต่ยังไม่ทราบว่าได้ผลจริงไหม)