31. บันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีการกำหนดรหัสรายได้อื่นๆ ไว้เป็น สินค้า stock และได้มีการเดินรายการและปิดบัญชีทุกเดือน  แต่ภายหลังต้องการเปลี่ยนรหัสสินค้า stock ให้เป็นรหัสรายได้  ปัญหาที่ตามมา  เดิมที่ขายสินค้าไป โปรแกรมจะบันทึก

Dr. บัญชีต้นทุนขาย  Cr. บัญชีสินค้า

(ในกรณีที่สินค้าใส่ราคาทุนมาตรฐานไว้) เมื่อเราเปลี่ยนเป็นรายได้อื่น ๆ แล้วสั่งลงบัญชีใหม่จะทำให้บัญชีต้นทุนขาย ที่เคยลงบัญชีไว้ และปิดบัญชีแล้วหายไป ทำให้งบที่เคยปิดไว้ ยอดมีการเปลี่ยนแปลง

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

31. บันทึกบัญชีแบบ Perpetual มีการกำหนดรหัสรายได้อื่นๆ ไว้เป็น สินค้า stock และได้มีการเดินรายการและปิดบัญชีทุกเดือน  แต่ภายหลังต้องการเปลี่ยนรหัสสินค้า stock ให้เป็นรหัสรายได้  ปัญหาที่ตามมา  เดิมที่ขายสินค้าไป โปรแกรมจะบันทึก

Dr. บัญชีต้นทุนขาย  Cr. บัญชีสินค้า

(ในกรณีที่สินค้าใส่ราคาทุนมาตรฐานไว้) เมื่อเราเปลี่ยนเป็นรายได้อื่น ๆ แล้วสั่งลงบัญชีใหม่จะทำให้บัญชีต้นทุนขาย ที่เคยลงบัญชีไว้ และปิดบัญชีแล้วหายไป ทำให้งบที่เคยปิดไว้ ยอดมีการเปลี่ยนแปลง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข สร้างรหัสรายได้เป็นรหัสสินค้าตัวใหม่แล้วนำมาเดินรายการแทน  ส่วนตัวเก่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉนั้น

ก่อนที่จะพาลูกค้าเปลี่ยนจากสินค้าเป็นรายได้หรือบริการ  ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบในจุดนี้ด้วย

สำหรับการบันทึกบัญชีแบบ Periodic จะไม่มีผลดังกล่าวเพราะเวลาที่เราบันทึกบัญชีขาย จะไม่มีคู่บัญชี ต้นทุนขายอยู่แล้ว