31. การคีย์ข้อมูลในสมุดรายวัน ลูกค้ามีการดึงต้นแบบวิธีการบันทึกบัญชี  แต่มีบางเลขที่บัญชีที่ไม่ต้องการใช้อยากจะลบทิ้ง

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

31. การคีย์ข้อมูลในสมุดรายวัน ลูกค้ามีการดึงต้นแบบวิธีการบันทึกบัญชี  แต่มีบางเลขที่บัญชีที่ไม่ต้องการใช้อยากจะลบทิ้ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ต้องใช้เม้าท์คลิกลบ ที่รายการที่ไม่ต้องการ จะขึ้นเป็น * ในบรรทัดนี้ หลังจากนั้นคีย์ข้อมูลตามปรกติ เมื่อบันทึกรายการ บรรทัดนี้จะหายไปเอง