31. เปิดบิลขายแล้วไปดูต้นทุนในรายงานสต๊อกการ์ด กับ ต้นทุนที่โปรแกรมบันทึกให้ใน สมุดรายวันไม่เท่ากัน แจ้งว่าต้นทุนในรายงานเป็น 50,000 แต่ในสมุดรายวันเป็น 40,000 ดูรายงานสินค้าที่แสดงต้นทุนทุกตัวออกเป็น 50,000 ทั้งหมด  เลยให้ลูกค้าไปสั่งลงบัญชีใหม่

และ คำนวณสินค้าใหม่ก็ไม่หาย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

31. เปิดบิลขายแล้วไปดูต้นทุนในรายงานสต๊อกการ์ด กับ ต้นทุนที่โปรแกรมบันทึกให้ใน สมุดรายวันไม่เท่ากัน แจ้งว่าต้นทุนในรายงานเป็น 50,000 แต่ในสมุดรายวันเป็น 40,000 ดูรายงานสินค้าที่แสดงต้นทุนทุกตัวออกเป็น 50,000 ทั้งหมด  เลยให้ลูกค้าไปสั่งลงบัญชีใหม่

และ คำนวณสินค้าใหม่ก็ไม่หาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้เข้าไป Alt+E ที่บิลขายใบนั้น ปรากฎว่าพอ Enter ผ่านสินค้าตัวที่ 2 โปรแกรมฟ้องว่า “ไม่พบใบสั่งขายเลขที่ SO000510  หรือล็อครายการไม่ได้”  เลยไปดูใบสั่งขายที่ ที่ฟ้อง ERROR สรุปว่าไม่มีอยู่  ก็เลยให้ลูกค้าลบรายการสินค้านั้นในบิลขายทิ้งแล้ว คีย์ใหม่  แล้วกลับไปดูในสมุดรายวันอีกครั้ง

ลงบัญชีต้นทุนเป็น 50,000 เท่ากับ รายงานสินค้าแล้ว