31. โปรแกรมตัวเก่าที่ยังไม่ได้อัพเป็น 194 ช่วงวันที่โปรแกรม 25/09/2013 ในหน้าจอของการสร้างสมุดรายวัน ในช่องของลำดับรายการ DR CR เองจะมีผลกับช่องของประเภทภาษี กล่าวคือ ถ้าช่อง ของลำดับรายการใส่เป็น Y ในช่องประเภทภาษีก็จะออโต้ เป็น Y  ให้อัตโนมัติ

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

31. โปรแกรมตัวเก่าที่ยังไม่ได้อัพเป็น 194 ช่วงวันที่โปรแกรม 25/09/2013 ในหน้าจอของการสร้างสมุดรายวัน ในช่องของลำดับรายการ DR CR เองจะมีผลกับช่องของประเภทภาษี กล่าวคือ ถ้าช่อง ของลำดับรายการใส่เป็น Y ในช่องประเภทภาษีก็จะออโต้ เป็น Y  ให้อัตโนมัติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

         เป็นที่โปรแกรม ให้ลูกค้าอัพเป็น 194  เพราะตัวเก่าโปรแกรมเมอร์ไม่แก้ไขแล้วคะ