30.  ยิงบาร์โคด ในหน้าบิลขาย ช่องรหัสสินค้า หรือในช่องบาร์โคด ของรายละเอียดสินค้า ยิงแล้วขึ้นเป็นตัว “ฎฎฎฎ “ ไม่ขึ้นเป็นเลขของบาร์โคด ไปเช็คที่ค่าเริ่มระบบ ระบบสินค้า ข้อ 28 ใช้บาร์โคดในรายละเอียดสินค้า ก็ติ๊กถูกอยู่  ลองเข้าใน โปรแกรม Word แล้วลองยิงบาร์โคดดูก็สามารถอ่านได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

30.  ยิงบาร์โคด ในหน้าบิลขาย ช่องรหัสสินค้า หรือในช่องบาร์โคด ของรายละเอียดสินค้า ยิงแล้วขึ้นเป็นตัว “ฎฎฎฎ “ ไม่ขึ้นเป็นเลขของบาร์โคด ไปเช็คที่ค่าเริ่มระบบ ระบบสินค้า ข้อ 28 ใช้บาร์โคดในรายละเอียดสินค้า ก็ติ๊กถูกอยู่  ลองเข้าใน โปรแกรม Word แล้วลองยิงบาร์โคดดูก็สามารถอ่านได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เป็นเพราะตอนเข้าโปรแกรม Express แล้ว ยิงบาร์โคด เคอร์เซอร์เป็นภาษาไทย จึงยิงแล้วไม่ขึ้น ให้เปลี่ยน เคอร์เซอร์ เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะสามารถยิงบาร์โคดได้