30. ถ้ากรณีลูกค้าอยากออกงบการเงินจากโปรแกรม Express เป็นสกุลเงินต่างๆ

เพื่อส่งงบให้นายที่ อยู่ต่างประเทศ

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

30. ถ้ากรณีลูกค้าอยากออกงบการเงินจากโปรแกรม Express เป็นสกุลเงินต่างๆ

เพื่อส่งงบให้นายที่ อยู่ต่างประเทศ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สร้างงบแบบปกติได้เลยนะครับให้มีคอลัมภ์ที่เป็นเงินบาทก่อน เช่น คอลัมภ์ 1 เป็นเงินบาท ส่วนคอลัมภ์ที่ 2 ตรงช่องฟิวส์/สูตร ก็เขียนเป็น ( C1/35 ) ตัวเลข  35 คือ อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนก็ต้องเข้ามาเปลี่ยน

ตัวเลขนี้เองด้วย