30. เพิ่มเอกสารที่สมุดรายวัน 1 ใบ กรอกส่วนด้านบนเรียบร้อย พอถึงช่องรายการ dr,cr  กด esc เพื่อยกเลิกการกรอกรายการ

- v.dos   ไม่ save ส่วนหัวให้

- v.win   save ให้

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

30. เพิ่มเอกสารที่สมุดรายวัน 1 ใบ กรอกส่วนด้านบนเรียบร้อย พอถึงช่องรายการ dr,cr  กด esc เพื่อยกเลิกการกรอกรายการ

- v.dos   ไม่ save ส่วนหัวให้

- v.win   save ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

v.dos  พอถึงช่องรายการ แล้ว ให้สังเกตเลขที่ด้านบน ยังเป็น JV***NEW*** อยู่ โปแกรมเลยไม่ save ให้

v.win  พอถึงช่องรายการ แล้ว ให้สังเกตเลขที่ด้านบน โปรแกรมจะขึ้นเลขที่ ให้เลย ตัวอย่าง PV0000001