30. ลูกค้าต้องการแก้ไขวิธีการคิดค่าเสื่อมเป็นแบบวิธีลดยอด แต่เมื่อคลิกเพื่อจะทำการแก้ไข โปรแกรมแจ้งเตือนขึ้นมาว่า  “โปรแกรมให้ใช้กับวิธีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงเท่านั้น”

 

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

30. ลูกค้าต้องการแก้ไขวิธีการคิดค่าเสื่อมเป็นแบบวิธีลดยอด แต่เมื่อคลิกเพื่อจะทำการแก้ไข โปรแกรมแจ้งเตือนขึ้นมาว่า  “โปรแกรมให้ใช้กับวิธีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงเท่านั้น”

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

PR-ASS03

 

สาเหตุ   ลูกค้ามีการใส่ยอดเงินที่  ค่าเสื่อมเบื้องต้นเอาไว้  ซื่งหากมีการคิดค่าเสื่อมเบื้องต้นจะต้องใช้วิธีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงเท่านั้น