รายงาน 2A2 แปลงค่าหมายเหตุของในหน้าจอซื้อเงินชื่อให้เป็นตัวเลขแล้ว หลุดออกจากโปรแกรม

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 2.  รายงานเจ้าหนี้ > A.  เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ >

รายงาน 2A2 แปลงค่าหมายเหตุของในหน้าจอซื้อเงินชื่อให้เป็นตัวเลขแล้ว หลุดออกจากโปรแกรม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   มีเอกสาร 1 ใบ ช่องหมายเหตุคีย์ตัวเลขไว้ทั้งหมด 30 ตัวอักษร เมื่อแปลงเป็นตัวเลข  แล้วมันเยอะเกินกว่าที่โปรแกรมจะรับค่าได้

 

วิธีแก้ไข  ใส่หมายเหตุให้เป็นตัวเลข (ได้ไม่เกิน 20 ตัว)