2.  ใบวางบิล ถ้าต้องการดูว่าใน IV มีรายการสินค้าอะไรบ้าง

Navigation:  ระบบการเงิน > ใบวางบิล >

2.  ใบวางบิล ถ้าต้องการดูว่าใน IV มีรายการสินค้าอะไรบ้าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้กด F8F6  แต่ต้องเป็น IV ที่มีการเดินรายการภายในปีเท่านั้น IV ยกมาดูไม่ได้