28. ต้องการเปลี่ยนรหัสคลังหลัก เป็นรหัสคลังสินค้าที่สร้างขึ้นมาใหม่ และมีการเปลี่ยนที่ค่าเริ่มระบบให้เป็นคลังหลัก ซึ่งต้องการที่จะขายสินค้าออกจากคลังหลักเลย (ยอมให้สินค้าติดลบในคลังหลัก) แล้วต้องการให้มีรหัสคลังหลักนี้แสดงในรายละเอียดสินค้าทุกตัว

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

28. ต้องการเปลี่ยนรหัสคลังหลัก เป็นรหัสคลังสินค้าที่สร้างขึ้นมาใหม่ และมีการเปลี่ยนที่ค่าเริ่มระบบให้เป็นคลังหลัก ซึ่งต้องการที่จะขายสินค้าออกจากคลังหลักเลย (ยอมให้สินค้าติดลบในคลังหลัก) แล้วต้องการให้มีรหัสคลังหลักนี้แสดงในรายละเอียดสินค้าทุกตัว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข  ไปที่เมนูสินค้า ข้อ 2. กด F8 แล้ว Esc ทำทุกตัวครับ ซึ่งคลังเดิมที่เคยมีอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม