28. เข้าบิลขาย กดปุ่ม Note ไม่ได้ มันเป็นสีเทา  แต่บิลใบอื่นกลับไม่เป็น

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

28. เข้าบิลขาย กดปุ่ม Note ไม่ได้ มันเป็นสีเทา  แต่บิลใบอื่นกลับไม่เป็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะบิลขายใบนั้น ถูกรับรองเอกสารแล้ว จะไม่สามารถกด Note ได้