27. ต้องการลบรหัสสินค้า ที่รายละเอียดสินค้า เมื่อตรวจดูยอดคงเหลือเป็น0  ยอดเคลื่อนไหวไม่มี  แต่ทำไมลบรหัสสินค้าไม่ได้

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

27. ต้องการลบรหัสสินค้า ที่รายละเอียดสินค้า เมื่อตรวจดูยอดคงเหลือเป็น0  ยอดเคลื่อนไหวไม่มี  แต่ทำไมลบรหัสสินค้าไม่ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ใน F7 ล็อตยกมามีบรรทัดหนึ่ง   ไม่มีวันที่  ไม่มีเอกสาร แต่มีลำดับ เป็น 1  จำนวนเป็น 0  มูลค่าเป็น 0

 

วิธีแก้ไข  ให้ลบรายการนี้ทิ้ง   แล้วถึงลบรหัสสินค้าตัวนี้ได้